Angelika Bednarz

Aplikant Adwokacki

Angelika Bednarz jest aplikantem adwokacki trzeciego roku w zespole prawa karnego Kondracki Celej.

Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz  sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczącymi tzw. phishingu, oszustw typu business e-mail compromise.

Zajmuje się również postępowaniami dyscyplinarnymi i regulacyjnymi prowadzonymi przez właściwe organy samorządów zawodowych oraz organy nadzoru.

Uprawnienia

Aplikant Adwokacki (Izba Adwokacka w Warszawie)

Wykształcenie

• Studia Podyplomowe Zarządzania Cyberbezpieczeństwem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022  
• Studia Podyplomowe Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej oraz Przeciwko Mieniu, Uniwersytet Warszawski, 2021
• Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
• Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2020

Funkcje

Specjalizacje

Prawo karne, Prawo karne gospodarcze i karne skarbowe, Postępowania regulacyjne i administracyjne, Postępowania dyscyplinarne, Cyberprzestępczość

Języki

polski, angielski

Obróć telefon, aby wyświetlić naszą stronę